mei 2017

donderdag 25 mei 15.00 - 16.00 uur
Muziek in de Abdij, 3,50
Renaissancekoor “Compagnie Dufay” o.l.v. Jan Groos

Hemelvaartconcert - Quam pulcra es: muziek uit de Gothiek

Speciaal met Hemelvaart voert renaissancekoor Compagnie Dufay ‘Quam pulchra es’ uit. Een bijzonder programma waarbij u een reis maakt door gotisch Europa en kennismaakt met de ontwikkeling van de ‘verboden drie tonen’.

Wilt u verzekerd zijn van een zitplaats? Reserveer dan van tevoren een plek bij Axel Wenstedt: akedw@hetnet.nl

Programma
Italië Giacomo da Bologna, Jacopo da Firenze, Francesco Landini
Engeland Lionel Power, John Dunstable, Richard of Chirbury
Vlaanderen Guillaume Dufay
 
Quam pulchra es
Onder de titel ‘Quam pulchra es’ (wat ben je mooi) laat de Compagnie Dufay een deel van de ontwikkeling van de gotische muziek horen zoals het gebruik maken van de ‘verboden drie tonen’: van het voorzichtige begin in Italië door componisten als Giacomo da Bologna, Jacopo da Firenze en Francesco Landina, via de ‘free style’ in het 14e-eeuwse Engeland (Lionel Power, John Dunstable en Richard of Chirbury) tot de pronkmotetten die Dufay schreef voor het tegenpauselijke hof in Avignon. 

Het elf zangers en instrumentalisten tellende ensemble zingt en bespeelt instrumenten als vedels, blokfluiten, zink, organetto, guiterne, traverso en dulciaan om de intense klankrijkdom van de religieuze en profane muziek uit de gotiek recht te doen. Tijdens het concert worden de diverse werken kort toegelicht en in hun (historische) context geplaatst.

juni 2017

zondag 18 juni 14.00 - 15.30 uur
Opening project en workshop 'Inspiratie uit het Zen Zien Tekenen', € 30,00 exclusief entree museum
Maria Adriaens en Leo van Vegchel, grondleggers van het Zen Zien Tekenen in Nederland

Projectmaand 'De weg van het Zen Zien Tekenen'

Zr. Maria Adriaens (77 jaar) heeft vorig jaar haar complete collectie van 15.000 tekeningen (!) overgedragen aan het boeddhistisch archief (NBA). Zij vertelt de deelnemers over haar leven dat geheel gewijd is geweest aan deze mooie vorm van tekenmeditatie en over de bijzondere samenwerking en reizen met Frederick Franck. Leo van Vegchel begeleidt introductie in het Zen Zien Tekenen. Aansluitend kunnen tekenaars vrij tekenen in het museum (begeleiding aanwezig) Aanmelden via MRK, na ontvangst van uw aanmelding ontvangt u een bevestigingsmail incl. betalingsinstructies.

zaterdag 24 juni 11.00 - 12.00 uur
Lezing 'Zen Zien Tekenen, de weg van het onbevangen waarnemen', € 5,00 exclusief entree museum
Leo van Vegchel

Projectmaand 'De weg van het Zen Zien Tekenen'

Interactieve lezing door Leo van Vegchel met beeldmateriaal over de bijzondere meditatie die Zen Zien Tekenen is. Deze actieve, bevrijdende mediatievorm brengt op verrassende wijze de geest opnieuw in verbinding met de wereld. Aanmelden is gewenst, via MRK, na ontvangst van uw aanmelding ontvangt u een bevestigingsmail incl. betalingsinstructies.

zaterdag 24 juni 13.00 - 15.00 uur
Workshop 'Kennismaking met ZZT', € 30,00 exclusief entree museum
Leo van Vegchel

Projectmaand 'De weg van het Zen Zien Tekenen'

Kennismaking met de eerste beginselen van het Zen Zien Tekenen. Over onbevangen waarnemen en in contact komen met wat je werkelijk ziet. Vertrouwen krijgen in je tekenhand. Aansluitend vrij tekenen in het museum onder begeleiding, tot 17.00 uur Aanmelden via MRK, na ontvangst van uw aanmelding ontvangt u een bevestigingsmail incl. betalingsinstructies.

zondag 25 juni 13.00 - 15.00 uur
Workshop 'Kennismaking met ZZT', € 30,00 exclusief entree museum
Lenie Otten

Projectmaand 'De weg van het Zen Zien Tekenen'

Kennismaking met de eerste beginselen van het Zen Zien Tekenen. Over onbevangen waarnemen en in contact komen met wat je werkelijk ziet. Vertrouwen krijgen in je tekenhand. Aansluitend vrij tekenen in het museum onder begeleiding, tot 17.00 uur Aanmelden via MRK, na ontvangst van uw aanmelding ontvangt u een bevestigingsmail incl. betalingsinstructies.

juli 2017

zaterdag 1 juli 11.00 - 12.00 uur
Lezing ‘Zen Zien Tekenen, een westerse zenkunst’, € 5,00 exclusief entree museum
Dick Verstegen

Projectmaand 'De weg van het Zen Zien Tekenen'

Lezing over het Zen Zien Tekenen als de jongste loot aan de stam van de traditionele Zen en over de Zenkunsten als meditatievorm. Door Dick Verstegen, zenmeester en auteur van diverse boeken over zen. Aanmelden gewenst: via MRK, na ontvangst van uw aanmelding ontvangt u een bevestigingsmail incl. betalingsinstructies.

zaterdag 1 juli 13.00 - 15.00 uur
Workshop ‘Groeien en Bloeien in de tuin’ , € 30,00 exclusief entree museum
Leo van Vegchel

Projectmaand 'De weg van het Zen Zien Tekenen'

Tekenen met verwondering, in de kloostertuin: zie het groeien en bloeien van bloemen en planten, en zie hoe het een uit het andere voortkomt. We ontdekken de kracht van aandacht. Aansluitend vrij tekenen in het museum onder begeleiding, tot 17.00 uur Aanmelden via MRK, na ontvangst van uw aanmelding ontvangt u een bevestigingsmail incl. betalingsinstructies.

zondag 2 juli 13.00 - 15.00 uur
Workshop ‘Groeien en Bloeien in de tuin’ , € 30,00 exclusief entree museum
Lenie Otten

Projectmaand 'De weg van het Zen Zien Tekenen'

Tekenen met verwondering in de kloostertuin: zie het groeien en bloeien van bloemen en planten, en zie hoe het een uit het andere voortkomt. We ontdekken de kracht van aandacht. Aansluitend vrij tekenen in het museum onder begeleiding, tot 17.00 uur Aanmelden via MRK, na ontvangst van uw aanmelding ontvangt u een bevestigingsmail incl. betalingsinstructies.

 

zaterdag 8 juli 11.00 - 12.00 uur
Lezing ‘De mystiek van het tekenen’, € 5,00 exclusief entree museum
Nelleke Metselaar

Projectmaand 'De weg van het Zen Zien Tekenen'

Lezing over hoe zien en tekenen door mystici en filosofen uit het oosten en het westen gezien worden als oefening om in diep contact te komen met de werkelijkheid, een te worden met het goddelijke/het Al. Door Nelleke Metselaar, samensteller van het Zen Zien Tekenen –Inspiratieboek. Aanmelden gewenst: MRK, na ontvangst van uw aanmelding ontvangt u een bevestigingsmail incl. betalingsinstructies.

zaterdag 8 juli 13.00 - 15.00 uur
Workshop ‘Ruimte Zien’, € 30,00 exclusief entree museum
Leo van Vegchel

Projectmaand 'De weg van het Zen Zien Tekenen'

Ruimte buiten en binnen zien, én tekenen. Zien hoe alles zijn eigen plaats heeft en zich met elkaar verhoudt. ‘Ruimte zien’ zoals Maria Adriaens het beschrijft en bedoelt in haar gelijknamige boek. Aansluitend vrij tekenen in het museum onder begeleiding, tot 17.00 uur Aanmelden via MRK, na ontvangst van uw aanmelding ontvangt u een bevestigingsmail incl. betalingsinstructies.

zondag 9 juli 13.00 - 15.00 uur
Workshop ‘Ruimte Zien’, € 30,00 exclusief entree museum
Lenie Otten

Projectmaand 'De weg van het Zen Zien Tekenen'

Ruimte buiten en binnen zien, én tekenen. Zien hoe alles zijn eigen plaats heeft en zich met elkaar verhoudt. ‘Ruimte zien’ zoals Maria Adriaens het beschrijft en bedoelt in haar gelijknamige boek. Aansluitend vrij tekenen in het museum onder begeleiding, tot 17.00 uur Aanmelden via MRK, na ontvangst van uw aanmelding ontvangt u een bevestigingsmail incl. betalingsinstructies.